Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Rol van docent en externen

27-9-2018

​Begeleiding van T&T-leerlingen

Van de docent en andere begeleiders van de T&T-leerling wordt verwacht dat zij de leerling begeleiden in het proces naar toenemende zelfstandigheid en competentiebeheersing. Van hen mag verwacht worden dan zij kunnen schakelen tussen verschillende rollen. De coachende rol van de docent/begeleider speelt in de begeleiding van de T&T-leerling een belangrijke rol. Een coachende rol veronderstelt ruimte laten voor de eigen ontwikkeling inclusief het maken van fouten. Van de T&T-leerling verwachten we een onderzoekende, ontwerpende en ondernemende houding; dat wordt ook van de docent/begeleider verwacht. De leerling kan zich pas echt ontwikkelen als de houding van de docent daarop is afgestemd.

Docentcompeten​ties

Een docent T&T heeft interesse en passie voor technologie en technologische producten en is hiernaar nieuwsgierig. Hij vindt het een uitdaging om de leerlingen zelf oplossingen te laten vinden voor problemen en heeft het talent om te coachen. Hij heeft een brede technologische belangstelling in de zeven bètawerelden.

Een docent T&T heeft de volgende rollen en taken:

 • Vakexpert
 • Loopbaanbegeleider
 • Ondernemende netwerker
 • Coach
 • Ontwikkelaar van lesopdrachten
 • Beoordelaar van product en proces

Om deze rollen en taken goed uit te kunnen voeren beschikt hij over competenties die bestaan uit:

Kenn​​is

Een docent T&T heeft kennis van moderne technologische producten en toepassingen en kan zijn kennis inzetten om de leerlingen verder te helpen en uit te dagen. Ook heeft hij voldoende kennis en ervaring in de technologische toepassingen van informatie en communicatietechnologie (ICT).

Voor het verantwoord laten uitvoeren van opdrachten beschikt de docent T&T over basale kennis van materialen en gereedschappen. De docent kan zijn kennis inzetten in alle zeven bètawerelden en is in staat zich in te leven in de verschillende contexten/ werkvelden.

Vaardigh​​eden

Een docent T&T ontwikkelt samen met collega's, bedrijven en instellingen levensechte opdrachten. Hij kan de opdrachten organiseren, laten uitvoeren en verbeteren. Ook kan hij leerlingen aan verschillende opdrachten laten werken en differentiëren op niveau en leerstijl van de leerling.

Hij kan zowel de producten als het proces toetsen en beoordelen, is in staat formatief te evalueren en kan de kennis- en competentieontwikkeling van leerlingen begeleiden en in kaart brengen.

De docent ontwerpt de leeromgeving in overleg met de schoolleiding. Hij zorgt voor een georganiseerd en technologisch ingericht lokaal en is, eventueel samen met een technische onderwijsassistent (TOA) of leverancier in staat de leeromgeving en de benodigde inventaris te selecteren, te installeren en te onderhouden.

De docent kan, in de rol van loopbaanbegeleider, de opgedane ervaringen van zijn leerlingen in reflectieve loopbaangesprekken bespreken waarbij de leerling een verband legt tussen de opgedane ervaring, zijn eigen capaciteiten en interesses, de vervolgopdrachten en vervolgopleidingen.

Houd​​​ing

Een docent T&T is ondernemend, enthousiasmerend, stimulerend en heeft een positieve instelling. Hij is uit op een prettig pedagogisch/didactisch klimaat waarin de leerlingen zich gekend voelen en is gericht op het ondersteunen en begeleiden van leerlingen in hun leerproces.

Door zijn ondernemende houding ziet hij mogelijkheden en kansen en is hij in staat contacten te leggen en samen te werken met ouders, bedrijven, instellingen en het vervolgonderwijs. Zijn houding naar leerlingen is gericht op  wederzijds vertrouwen en veiligheid.