Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Maken van opdrachten

23-4-2019

​​​​​​​​Het maken van een opdracht voor T&T is niet eenvoudig. Het is de bedoeling dat je​ die in samenwerking met regionale bedrijven, instellingen of ROC ontwerpt. Bovendien zouden ze de eigenheid van het vak T&T moeten uitdrukken. Dat wil zeggen dat leerlingen in aanraking komen met (moderne) toepassingen, die toepassen bij het (gedeeltelijk) oplossen van een reëel bestaand probleem en daarbij ook nog een en ander te weten komen over het werken in de betreffende sector.

Voor het ontwikkelen van opdrachten is het opbouwen en onderhouden van een netwerk van bedrijven en instellingen in de regio van groot belang. Het maakt ook dat een opdracht niet zomaar van de ene school naar de andere school is over te dragen.

Denk bij het ontwerpen van een T&T opdracht in ieder geval aan de volgende punten. 

 • Welk probleem moet de leerling met deze opdracht oplossen?
  Beschrijf het probleem en geef een toelichting. Dit kan een toelichting zijn van de opdrachtgever of een 'vertaling' van de opdracht op leerlingenniveau.
 • Wie is de opdrachtgever?
  Geef een korte omschrijving van het bedrijf of instelling en vermeld de contactpersoon waarmee de leerling contact kan opnemen voor ondersteuning.
 • Wat moet het eindresultaat zijn?
  Leg het programma van eisen van de opdrachtgever voor aan de leerling. Voeg er eventuele aanvullende eisen/voorwaarden van de school aan toe. Hier kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat de leerling steeds tussenproducten bij zijn docent moet op leveren (go/no go).
 • Met welke technologie maakt de leerling kennis?
  Beschrijf met welke technologieën de leerling kennismaakt of zelf gaat gebruiken.
 • In welke bètawereld kan deze opdracht geplaatst worden?
  Benoem de bètawereld en geef, indien gewenst, een aantal voorbeelden van technologieën die in deze bètawereld worden toegepast.
 • Aan welke eindtermen werkt de leerling in deze opdracht?
  Geef zo nauwkeurig mogelijk aan welke eindtermen van het schoolexamenprogramma T&T juist in deze opdracht door de leerling gewerkt kan worden.
 • Op welk mbo-domein of opleiding sluit de opdracht aan?
  Vraag de leerling zelf te onderzoeken bij welke opleiding(en) deze problematiek past en/of geef hem informatie over mogelijke opleidingen.

Welke activiteiten kan de leerling ondernemen om tot een goed eindresultaat te komen?
Beschrijf de activiteiten die leerlingen moeten ondernemen. Leerlingen moeten daarin goed worden begeleid. De docent speelt daarbij een belangrijke rol in de rol van coach en begeleider. De activiteiten kunnen vaak het best gefaseerd door leerlingen worden uitgevoerd: Oriëntatie, Voorbereiden, Realiseren en Opleveren.

Hoe wordt beoordeeld en voortgang van de leerling vastgelegd?
Door de beoordelingscriteria duidelijk te maken aan de leerlingen, wordt ook gecommuniceerd wat er verwacht wordt en wanneer de opdracht met succes is uitgevoerd. Tijdens het proces kunnen succescriteria gebruikt worden om de leerlingen van feedback en aanwijzingen voor vervolgstappen te voorzien.

Hoe wordt geëvalueerd en gereflecteerd?
Een eindbeoordeling en een terugblik op het proces zijn belangrijk om het geleerde mee te nemen naar volgende opdrachten.