Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De inrichting van het onderwijs

23-4-2019

​​Op​drachten

​​Alle onderdelen uit het schoolexamenprogramma T&T moet je vertalen naar een onderwijsprogramma van de leerlingen, waarin zij zich alle eindtermen (c.q. leerdoelen) eigen kunnen maken. Bij het inrichten van het onderwijs kun je keuzes maken ten aanzien van het aantal opdrachten, de wijze waarop deze opdrachten tot stand komen en de manier waarop deze worden uitgevoerd. De reeks van opdrachten die leerlingen moeten doen, moet  enerzijds geschikt zijn om de inhoud van de eindtermen te leren en tegelijkertijd geschikt zijn om de beheersing ervan te beoordelen. De opdrachten moeten daarom voldoen aan een aantal criteria die gebaseerd zijn op de eigenheid van het vak T&T, zoals de inzet van geschikte technologieën. 

Zowel bij het maken als het uitvoeren van opdrachten, is het belangrijk regionale bedrijven en mbo's te betrekken. Docenten en betrokkenen uit het regionale bedrijfsleven en mbo's moeten een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsprogramma. Je​ kunt hierover via de links onder 'Lees meer' verder lezen.​

​Lokaa​​l en outillage

T&T vraagt om een goed geoutilleerd lokaal dat geschikt is voor praktijk. Dit kan een bestaand praktijklokaal zijn of een speciaal​ voor T&T ingericht lokaal. Belangrijk is dat het een ruim lokaal is om goed overzicht te kunnen houden waar de leerlingen mee bezig zijn.

Teams van lee​​rlingen moeten op verschillende momenten met verschillende activiteiten bezig kunnen zijn, zoals overleg voeren, bewerken van materialen, een multifunctioneel ingericht lokaal is daarom aan te bevelen.Daarbij  is het wenselijk om ruimte(s) waar fysiek met technieken gewerkt wordt, te scheiden van de andere ruimte(s). Computers/laptops, elektronica (bijv. Arduino's), apparatuur (bijv. een 3D-printer), gereedschappen en diversiteit aan materialen zijn nodig om het vak vorm te geven. Een goed werkende ICT-infrastructuur  is daarnaast ook belangrijk voor dit vak. 
Er kan ook gebruik worden gemaakt van expertise en faciliteiten van scholen, instellingen en bedrijven in de omgeving, bijvoorbeeld van een naburig mbo. 
Afhankelijk van de opdrachten die de leerlingen uitvoeren, worden ook materialen gebruikt.

Voorbeelden v​an scholen

Onder de link 'schoolvoorbeelden​' staan inspirerende beschrijvingen van hoe pilotscholen verschillende aspecten van de inrichting van het onderwijs van T&T hebben aangepakt.