Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De inrichting van het onderwijs

27-9-2018

Alle onderdelen uit het schoolexamenprogramma T&T moet u vertalen naar een onderwijsprogramma van de leerling, waarin hij zich alle eindtermen (c.q. leerdoelen) eigen kan maken. Bij het inrichten van het schoolexamen kan een keuze gemaakt worden ten aanzien van het aantal opdrachten, de wijze waarop deze opdrachten tot stand komen en de manier waarop deze worden uitgevoerd. De reeks van opdrachten die leerlingen moeten doen, moet  enerzijds geschikt zijn om de inhoud van de eindtermen te laten leren en tegelijkertijd geschikt zijn om te beoordelen. De opdrachten moeten daarom voldoen aan een aantal criteria die gebaseerd zijn op de eigenheid van het vak T&T. 

Zowel bij het maken als het uitvoeren van opdrachten, is het belangrijk regionale bedrijven en mbo's te betrekken. Docenten en betrokkenen uit het regionale bedrijfsleven en mbo's moeten een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijsprogramma. U kunt hierover via de links onder 'Lees meer' verder lezen.