Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Positie van het vak in het vmbo gl/tl

29-8-2016

Het T&T-examenprogramma is ontwikkeld met de intentie een leerroute te maken voor gl/tl-leerlingen die baat hebben bij een meer praktisch ingericht curriculum waarin de technologische kenmerken van alle sectoren centraal staan. Het programma kan in de bovenbouw als keuzevak worden aangeboden in alle vier de sectoren (economie, groen, techniek, zorg & welzijn)

Het examenprogramma Technologie & Toepassing wijkt af van de traditionele examenprogramma's binnen de gemengde en theoretische leerweg. Het programma is gericht op de ontwikkeling van technische vaardigheden en op de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor het succesvol functioneren van de leerling in de vervolgopleiding en in de beroepscontext (toepassing en ontwikkeling van nieuwe technologieën).

Het examenprogramma T&T slaat daarmee een brug tussen het algemeen vormend karakter van de theoretisch leerweg en het daarop volgende beroepsonderwijs.