Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Eigenheid van het vak T&T

27-9-2018

In het vak Technologie en toepassing gaat de leerling op zoek naar de toepassingsmogelijkheden van technologie in de verschillende bètawerelden en -beroepen. Hij wil daarover meer weten. Hij stelt kritische vragen bij problemen, verschijnselen en opdrachten. De leerling verzamelt en selecteert noodzakelijke informatie uit formele en informele bronnen. Hij combineert feiten met kennis en inzichten. Zo komt hij tot passende resultaten, die voldoen aan de eisen die de opdrachtgever heeft gesteld. De leerling verwerft in het onderzoeksproces inzicht in de waarden en normen bij het toepassen van technologie in bestaande en nieuwe contexten. Hij ontwikkelt een eigen standpunt over de toepassingsmogelijkheden van technologie op basis van de vraag: ‘Mag alles wat kan?’. Zo verkrijgt hij inzicht in eigen kwaliteiten, interesses, opleidings- en beroepsmogelijkheden. In het examenprogramma kunt u hierover meer lezen.

 

Contactpersoon