Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Techniek N&T

Leerplankundig thema

  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene inleiding op de handreiking

29-8-2016

Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) en de handreiking voor dit programma zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder verantwoording van SLO ontwikkeld voor:

  • schoolleiders. De handreiking biedt organisatorische adviezen en voorbeelden met betrekking tot het aanbod van het programma in de leerjaren 3 en 4 van de vmbo-gl/tl en de lessentabel. Daar waar het mogelijk is, worden voorbeelden gegeven van onderdelen van het nieuwe vak.
  • docenten. De handreiking biedt een toelichting op het examenprogramma. Er wordt ingegaan op de doelstellingen van het nieuwe vak en de uitwerking daarvan in (contextspecifieke) opdrachten. Ook komen de rol van de docent, het maken van een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de beoordeling aan de orde.

De handreiking heeft geen verplichtend karakter. Het geeft scholen een samenhangend beeld hoe het T&T examenprogramma omgezet kan worden in een onderwijsprogramma.

Essentieel in dit examenprogramma is de pedagogisch-didactische visie van waaruit het examenprogramma tot stand is gekomen.