Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Techniek N&T

Leerplankundig thema

  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

29-8-2016

Het concept examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Gedurende de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 wordt het concept examenprogramma geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen de pilotscholen mogen T&T als (school)examenvak aanbieden; zij hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen het concept examenvak in de pilotfase alleen als extracurriculair vak aanbieden.

Afhankelijk van het wetgevingstraject zal het examenprogramma naar verwachting vanaf het schooljaar 2018-2019 formeel toegankelijk worden voor alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg.