Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Afstemming met andere vakken

28-11-2016

Het T&T-programma maakt gebruik van veel onderwerpen die ook aangeboden worden bij andere avo-vakken. De leerling zal informatie moeten inwinnen, gesprekken moeten voeren, een plan van eisen moeten opstellen, proeven moeten uitvoeren, (concept)modellen moeten construeren, kosten moeten berekenen en verslagen moeten schrijven. Voor al deze onderwerpen is afstemming mogelijk met meerdere avo-vakken zoals Nederlands, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en zeker de bètavakken wiskunde, natuurkunde, ICT, biologie en scheikunde.​

Contactpersoon