Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

B4.3 Analyseren

27-9-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EINDTERM​

De kandidaat kan in de context van technologische toepassingen analyseren:

 • op basis van verschillende ideeën, de beste oplossing/ontwerp selecteren en toetsen aan de eisen van de opdrachtgever, waarbij ten minste één technologie wordt toegepast.

Typering

Analyseren is het systematisch ontleden van een complex probleem. Dan gaat het om het onderscheiden van ​de relevante aspecten en deelproblemen en het bepalen van het relatieve belang ervan. Ook het verzamelen van relevante informatie over achtergrond en oorzaken van een probleem en het leggen van logische verbanden hoort erbij.

Uitwerking

​Op de SLO-site van talentstimuleren.nl ​is uitgewerkt ​hoe analytisch denken ​zichtbaar kan zijn bij leerlingen, zoals ​goed overzicht houden en ​kunnen uitleggen en evalueren waar het om gaat in een probleem of opdracht.

In het kader van opdrachten voor T&T kan een leerling die deze eindterm beheerst:

 • ​verschillende oplossingen bedenken of verzamelen voor het (ontwerp)probleem;
 • op basis van de verzamelde informatie de beste oplossing selecteren;
 • bij die oplossing een technologie gebruiken;
 • onderzoeken of het gekozen ontwerp (de ontwerpplanning) uitvoerbaar is;
 • ​kritisch toetsen of het gekozen ontwerp voldoet aan de eisen van de opdrachtgever of de gevraagde oplossing​​​.

Beoordeling

Voor de beoordeling van deze competentie zijn door SLO rubrics ​​​​​​​​​​​ontwikkeld.

Voorbeeld

Pilotschool Ubbo Emmius heeft samen met diverse bedrijven in Stadskanaal de opdracht Energiepark ontwikkeld. De deelopdracht Nul op de meter is een voorbeeld hoe leerlingen informatie verzamelen, ideeën ontwikkelen, een ontwerp maken en een advies geven.

Analyseren Nul op de meter.jpg