Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

C5 Bètawerelden

27-9-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​EINDTERM

De kandidaat kan het gebruik van verschillende technologische toepassingen toelichten in de wereld van:

 • wetenschap en ontdekken, zoals op het gebied van techniek, energie, materie, geneeskunde, land- en tuinbouw en ten behoeve van onderzoek;
 • water, energie en milieu, zoals op het gebied van de waterhuishouding, energievoorziening, energiegebruik, leefbaarheid, natuurbeheer en duurzaamheid;
 • mobiliteit en ruimte,​ zoals op het gebied van de vervoer, verkeer, landschap en bebouwde omgeving;
 • voeding en gezondheid, zoals op het gebied van de voedselproductie, voedselkwaliteit, welzijn van mensen, sport en ontspanning;
 • geld en handel, zoals op het gebied van virtueel geld, (digitale) bankzaken en detailhandel;
 • mens en medisch, zoals op het gebied van gezondheidszorg: preventie, verzorging, ziekten, genezing en revalidatie;
 • leefstijl en vormgeving, zoals op het gebied van inrichting van woon- en werkomgeving, gebruiksvoorwerpen en industriële producten.

Uitwerking

De links van de namen van de bètawerelden hierboven leiden naar korte omschrijvingen van de betreffende bètawereld en voorbeelden van opdrachten die in die wereld zijn uitgevoerd.

Omschrijvingen van de bedoelde zeven bètawerelden zijn te vinden op www.betamentality.nl en www.exactwatjezoekt.nl/betawerelden/. Op de laatstgenoemde site zijn ook voorlichtingsfilmpjes en ander voorlichtingsmateriaal te vinden over de werelden. Die kun je gebruiken om zo'n wereld te introduceren bij de leerlingen of hun ouders.

De naamgeving van de bètawerelden op die site en in het examenprogramma verschillen enigszins, maar dezelfde werelden worden bedoeld.

naam in examenprogrammanaam bij 'exact wat je zoekt'
Wetenschap en ontdekkenScience en Exploration
Water, energie en milieuWater, Energie en Natuur
Mobiliteit en ruimteMobiliteit en Ruimte
Voeding en gezondheidVoeding en Vitaliteit
Geld en handelMarket en Money
Mens en medisch Mens en Medisch
Leefstijl en vormgevingLifestyle en Design