Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

C4 Materialen: eigenschappen en eisen

27-9-2018

​​​​EINDTERM

De kandidaat kan de eigenschappen van materialen benoemen en kan deze in verband brengen met gebruikerseisen en met functies van onderdelen van technologische toepassingen.

Typer​ing

Materiaalkennis is bij veel ontwerpen erg​ belangrijk. En de relatie tussen de eigenschappen van een materiaal en het gebruik ervan is van wezenlijk belang bij technologische toepassingen.

Toch staat hier geen lijstje met welke materialen en hun eigenschappen gekend moeten worden. Dat is namelijk afhankelijk van de toepassing en daarmee afhankelijk van de opdracht waaraan door de leerlingen gewerkt wordt. Dát ze iets van materialen en hun eigenschappen zullen moeten leren is duidelijk, maar wélke materialen dat dan zijn niet.

Uitwerking​​

Bij veel opdrachten worden tastbare voorwerpen gebruikt of gemaakt. Die voorwerpen zijn gemaakt van materialen. Die materialen zijn vaak gekozen vanwege de eigenschappen die die materialen hebben.
Bij veel opdrachten kan dan ook de relatie gelegd worden tussen de functies van een voorwerp en de materialen waarvan het gemaakt is. Het is voor deze eindterm belangrijk om dat meer dan eens expliciet te (laten) doen.

Beoord​​​​​​eling

​Omdat er geen voorgeschreven lijst met materialen en hun eigenschappen is, hoeven leerlingen​​​​​​ die ook niet in hun hoofd te prenten om ze bij een toets te kunnen reproduceren. Het gaat erom dat ze bij het uitvoeren van een opdracht relaties kunnen leggen tussen de functies van een ontwerp en de daaruit voortvloeiende eisen en de eigenschappen van de te gebruiken materialen. Dus dat ze de keuze van de in hun opdracht gebruikte materialen kunnen verantwoorden.
Een verslag kan (mede) daarop beoordeeld worden.​

Voorbee​​​ld

Het Jeroen Bosch college heeft samen met H.Ek Installatiemaatschappij een opdracht Containerwoning ontwikkeld.

containerwoning plaatje en logo.png 

Na een introductie krijgen de leerlingen opdracht om voorbeelden van dit soort woningen te zoeken en te onderzoeken welke materialen worden gebruikt. Daarna moeten de leerlingen zelf de meest geschikte materialen kiezen en de gemaakte keuzes motiveren.

opdracht materialen.png