Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen

C2 Technologische ontwikkelingen

27-9-2018

​​​​​EINDTERM​

De kandidaat kan voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen en kan toelichten wat de wisselwerking is tussen technologie en samenleving.​

 

Typering​​​​​​​​​

Als leerlingen een opdracht uitvoeren in een van de bètawerelden zullen ze daar in aanraking komen met de actuele stand van zaken en ontwikkelingen ​die eraan zitten te komen. Het is de bedoeling dat ze dan hun ogen en oren goed de kost geven en kennis nemen van die ontwikkelingen. Dan kunnen ze er desgevraagd ook voorbeelden van geven.
Bij het ontwikkelen van technologieën is er altijd sprake van een wisselwerking met de samenleving. Er is een vraag - al dan niet gecreëerd - waar de technologie een antwoord op probeert te zijn. Of er is een nieuwe uitvinding die zijn weg zoekt naar de gebruikers.

Uitwerking​​

Het is van belang dat leerlingen kunnen aangeven met welke technologieën ze in aanraking zijn geweest.
Bij opdrachten is het relevant en zinvol ​om de vraag te stellen wat de maatschappelijke achtergrond van de vraag is​. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een flat voor je opa en oma de vraag stellen waarom het belangrijk gevonden wordt dat ouderen lang zelfstandig blijven wonen. Of waarom zelfs een winkeltje in gezonde drankjes steeds nieuwe producten nodig heeft om te blijven voortbestaan.​

Beoord​​​​​​eling

​Het is niet de bedoeling van deze eindterm dat de leerlingen voorbeelden in hun hoofd gaan prenten om ze bij een toets te kunnen reproduceren. Het gaat erom dat ze bij het uitvoeren van een opdracht relaties kunnen leggen tussen het onderwerp van hun opdracht en ontwikkelingen die in dat werkveld plaats vinden. Dus dat ze hun opdracht - ook in hun verslag - in het kader van actuele ontwikkelingen kunnen plaatsen.
Een verslag kan (mede) daarop beoordeeld worden.

Voorbee​ld

​Het Jeroen Bosch college heeft samen met H.Ek Installatiemaatschappij de opdracht Containerwoning ontwikkeld waarbij de wisselwerking tussen technologie en de samenleving goed zichtbaar is. denk hierbij aan:

 • Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Woningnood
 • Betaalbare huisvesting
 • Gebouwde omgeving

containerwoning plaatje en logo.pngprojectinfo sociale interactie en duurzaamheid.png 

Contactpersoon