Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

B1 Opdrachten uitvoeren in context

27-9-2018

​​​​​​EINDTERM

De kandidaat kan op een systematische manier opdrachten uitvoeren in de context van minimaal vier van de zeven bètawerelden en met een variatie in toepassingsvormen van technologie.

Uitwerking

Het werken aan opdrachten van authentieke opdrachtgevers staat centraal binnen het vak. Bij het werken aan die opdrachten verwerven de leerlingen kennis en vaardigheden die verder in eindterm B4 zijn gespecificeerd. De aanpak dient systematisch, planmatig te zijn. Dat wordt verder uitgewerkt in eindterm B2

Bèta-werelden

De ondernemende, onderzoekende en ontwerpende kennis, vaardigheden en houdingen worden ontwikkeld binnen de context van de zeven bètawerelden. Deze bètawerelden bieden steeds een 'leeromgeving' waarin leerlingen in aanraking komen met technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen waarin bovengenoemde houdingen van essentieel belang zijn.
De opdrachten die - voor een leerling - meetellen voor het schoolexamen moeten zich in minimaal vier van de zeven bètawerelden begeven. Het kan zijn dat een opdracht betrekking heeft op meer dan één bètawereld. Zie ook eindterm C5.

Voorbeeld

Het Broekhin heeft samen met het opleiding- en trainingscentrum Genie van Defensie een opdracht ontwikkeld: Hulp voor Sint Maarten waarin de leerlingen werken in de context van de bètawereld Mobiliteit en ruimte​.

Probleemstelling:

Na de orkaan IRMA op Sint Maarten gaat Defensie hulpverlenen om het leven op het eiland weer op te bouwen. De Koninklijke Marine heeft de Karel Doorman gestuurd met hulpgoederen. Te denken valt aan eten en drinken, bouw materialen, dekens, medicijnen ect.

De haven is niet bereikbaar met dat grote bevoorradingsschip. Net buitengaads worden de goederen gelost in kleine rubberbootjes. Hierin kunnen 2 boxpallets met goederen met een maximaal gewicht van 200 kg elk.

Deze rubberbootjes kunnen tot aan de kade varen. De hijskraan is omgewaaid en er is geen veilige manier om de bootjes te lossen. Mobiel hijskranen, heftrucks e.d. zijn niet beschikbaar op de kade.

De pallets zijn te zwaar om met de hand te lossen.

Mariniers zorgen voor de beveiliging. De plaatselijke bevolking, de mariniers en alle andere hulpverleners kijken naar de ​​genie….Hou gaan zij dit oplossen……?

Beoordeling

Voor het totale schoolexamen van een leerling is het van belang in de gaten te houden dat er minstens vier bètawerelden bezocht worden. Dit heeft een go/no go-karakter en geen cijfermatige beoordeling.​

Achtergrondinfo

Omschrijvingen van de bedoelde zeven bètawerelden zijn te vinden op www.betamentality.nl en www.exactwatjezoekt.nl/betawerelden/. Op de laatstgenoemde site zijn ook voorlichtingsfilmpjes en ander voorlichtingsmateriaal te vinden over de werelden, die gebruikt kunnen worden om de bètawerelden te introduceren bij leerlingen en/of ouders.
De naamgeving van de bètawerelden op die site en in het examenprogramma verschillen enigszins, maar dezelfde werelden worden bedoeld.

​Naam in examenprogramma​Naam bij 'exact wat je zoekt'
​Wetenschap en ontdekken
Science en Exploration
​Water, energie en milieu
​Water, Energie en Natuur
​Mobiliteit en ruimte
​Mobiliteit en Ruimte
​Voeding en gezondheid
​Voeding en Vitaliteit
​Geld en handel
​Market en Money
​Mens en medisch
Mens en Medisch
​Leefstijl en vormgeving
​Lifestyle en Design