Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Schoolexamen

A8 Samenwerken en overleggen

27-9-2018

​​​​​EIND​​TERM

De kandidaat kan samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden en feedback geven aan teamleden.​

Typering​ en uitwerking

Samenwerken wordt vaak als onderdeel van het proces van het werken aan een opdracht beoordeeld, al dan niet als apart beoordelingspunt​.​​