Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Onderdelen naar keuze van de school

10-7-2015

De vrijheid van scholen om het schoolexamen vorm te geven in het nieuwe tweede-fase-programma in drie opzichten is vergroot.

  • Ten eerste kunnen scholen domeinen waarop het centraal examen betrekking heeft, ook toetsen in het SE.
  • Ten tweede kunnen scholen ervoor kiezen vakonderdelen in het schoolexamen op te nemen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan.
  • Deze onderdelen kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de individuele leerling inhoudt.

Voor de keuze-onderdelen heeft de school een aantal opties. Zie het rechtermenu. Het is niet noodzakelijk dat de onderdelen naar keuze van de school voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.‚Äč