Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Subdomein F5 vwo: Duurzame productieprocessen

22-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van chemische kennis tenminste in de context van duurzaamheid een oordeel geven over het ontwerp van productieprocessen.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Grote schaal ontwerpen - oordeelvorming - duurzame kringlopen - groene chemie - behoudswetten - chemische industrie - E-factor - atoomeconomie - vervuilingscoëfficiënt Q - etc.

Informatiebronnen

 • Laat leerlingen uit pilotexamens specifieke opdrachten hierover zowel op havo- als vwo-niveau maken.

Modules nieuwe scheikunde

 • Groene chemie
 • Ecoreizen/ de reis
 • Ecoreizen/ de brandstof
 • Zelfherstellend beton

Projecten en praktische opdrachten

 • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
 • Laat een gegeven proces beoordelen op duurzaamheid.
 • Kijk ook naar ANW-uitgaven hierover.

Relatie andere subdomeinen

C1  Chemische processen

C3  Behoudswetten en kringlopen

C8  Technologische aspecten

C9  Kwaliteit van energie

E3  Duurzaamheid

E4  Nieuwe materialen

G5  Bedrijfsprocessen​