Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Domein D vwo: Ontwikkelen van chemische kennis

22-9-2015

De subdomeinen D1 en D3 behoren tot het Centraal Examen (CE).
Voor de schoolexamen subdomeinen D2 en D4 worden suggesties en informatie gegeven . Zie: Lees meer.