Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Subdomein C8 vwo: Technologische aspecten

22-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan in contexten van technologische aard aspecten van schaal, verandering en reactiviteit herkennen en toelichten.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

Vergelijkingen maken tussen reacties die op kleine schaal en op grote schaal plaatsvinden waarbij de volgende aspecten van belang zijn:

 • schaalvergroting;
 • reactoren, reactiviteit;
 • warmtehuishouding;
 • scheidingsmethoden;
 • blokschema;
 • lab-on-a-chip;
 • nanoprocessen;
 • chemie van de atmosfeer.

Bezoek aan bedrijven in de lokale omgeving, het productieproces analyseren en in een blokschema weergeven.

Informatiebronnen

Modules nieuwe scheikunde

 • Groene chemie
 • Kolenvergasser
 • Kunstmest en de industrie

Relatie andere subdomeinen

D1  Chemische vakmethodes

F1   Industriële (chemische processen)

G5  Bedrijfsprocessen ​