Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Subdomein C10 vwo: Activeringsenergie

22-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan bij experimenten het begrip activeringsenergie gebruiken, beschrijven en relateren aan katalyse.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

Experimenten waarbij  activeringsenergie een rol speelt.
Bijvoorbeeld: activeringsenergie bepalen uit verschillende reactiesnelheden bij verschillende temperaturen.

Informatiebronnen

  • Chemie van de mond (module nieuwe scheikunde)

Relatie andere subdomeinen

C1   Chemische processen

C4   Reactiekinetiek

C5   Chemisch evenwicht

C6   Energieberekeningen

D4   Molecular modelling

F3   Energieomzettingen

G3  Energie en industrie‚Äč