Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Subdomein F5 havo: Kwaliteit en gezondheid

21-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan kennis van chemische processen tenminste in de context van voeding of voedselproductie relateren aan uitspraken over kwaliteit en gezondheid.

Mogelijk gerelateerde vakconcepten

Veresteren - condensatiereacties - waterproductie - rioolwaterzuivering - antibiotica - bodemreiniging - biokatalyse - cistransvetzuren - spijsvertering - eiwitten - eutrofiëring.

Modules nieuwe scheikunde

  • Ecobrandstof
  • Schijf van vijf

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • Productie van de eerste generatie biobrandstoffen.
  • Vergelijkingen tussen de eerste en de tweede/derde generatie biobrandstoffen. 

Relatie andere subdomeinen

E3  Innovatieve processen

G1 Chemie van het leven​