Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Subdomein F4 havo: Risico en veiligheid

21-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan in een gegeven industrieel proces veiligheidsrisico's benoemen en veiligheidsmaatregelen aangeven.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen

Veiligheidszinnen - pictogrammen - stofstromen - energiestromen - kringlopen - afvalstromen - effecten van koeling - gesloten systemen - keuze van reactoren.

Informatiebronnen

Chemie Actueel zie: www.chemieaktueel.nl/

Sluit waar mogelijk aan bij de actualiteit en gebruik daarbij informatie over rampen uit het verleden, zoals de Moerdijkbrand in 2011.

Modules nieuwe scheikunde

 • Groene chemie
 • Reactiesnelheid

Projecten en praktische opdrachten

 • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten  ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
 • In een praktische opdracht kan aandacht worden besteed aan veiligheid en transport.
 • Energiekringloop bij koeling.
 • Vergelijking van een aantal typen reactoren.

Relatie andere subdomeinen

D2 Veiligheid (op kleine schaal)