Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Subdomein F2 havo: Procestechnologie en duurzaamheid

21-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan kennis over procestechnologie en reactiekinetiek gebruiken bij redeneringen met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid van een proces.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen

Broeikaseffect - smogvorming - rookgassen - zure depositie - fijnstof - waterbehandeling.

Projecten en praktische opdrachten

  • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten  ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
  • In deze eindterm kan een koppeling gemaakt worden met bij voorbeeld esterbereiding, het botsende deeltjes model en met de reactiekinetiek bij de productie van bio-ethanol en met enzymwerking.

Modules nieuwe scheikunde:

  • Ecoreizen
  • Groene chemie
  • Biobrandstof

Relatie andere subdomeinen

C4   Chemisch evenwicht

C6   Reactiekinetiek

C7   Behoudswetten en duurzaamheid

D2   Veiligheid

E     Innovatieve ontwikkelingen in de chemie

G3  Duurzame chemische technologie

G4  Groene chemie‚Äč