Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Subdomein E2 havo: Duurzaamheid

21-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van kennis van chemische processen aspecten van duurzaamheid in relatie brengen met ontwikkelingen in de chemie.

Mogelijk gerelateerde vakbegrippen en onderwerpen

Duurzame kringlopen - biomassa - biogas - bio-ethanol - groene chemie - stofkringlopen - afvalstromen - energiekringloop - energiestromen en kwaliteit van energie (energie omgezet naar warmte) - rookgasbehandeling - ozonlaag - chemie van de atmosfeer - mondiale voetafdruk - biopolymeren - koolstofvrije elektriciteitsproductie.

Informatiebronnen

Chemische Feitelijkheden van de KNCV

Projecten en praktische opdrachten

 • Een bedrijfsbezoek bijvoorbeeld via Jetnet met als thema duurzaamheid.
 • In de voorbeeldleerlijnen uit het examenexperiment nieuwe scheikunde zijn diverse praktische opdrachten ontwikkeld. Deze worden via een nog in te richten website bereikbaar gemaakt.
 • Een schrijfopdracht aan de hand van een aantal bronnen over duurzaamheid
  • beoordelen van milieueffecten van menselijke en industriĆ«le activiteiten;
  • groene productie van bijvoorbeeld medicijnen en voeding;
  • duurzame brandstoffen.

Modules nieuwe scheikunde

 • De scooter van de 21e eeuw
 • Biobrandstoffen
 • Ecoreizen bv deel 2 De Brandstof
 • Groene brandstof/bio-ethanol
 • Intelligente wasmiddelen
 • Groene chemie

Relatie andere subdomeinen

C7: Behoudswetten en kringlopen

E1: Kenmerken van innovatieve processen

F1: Industriƫle processen

F3: Energieomzettingen

G2: Milieueisen

G3: Duurzame chemische technologie (op grote schaal)

G4: Groene chemie