Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Domein E havo: Innovatieve ontwikkelingen in de chemie

28-8-2015

Het subdomein E1 hoort bij het Centraal Examen (CE).

Voor de subdomeinen E2 en E3 zijn suggesties voor uitwerkingen en informatiebronnen gegeven (zie hiervoor Lees meer).
 

Al eerder genoemd maar toch:
In de examenprogramma's voor scheikunde na 2013 is de context-conceptbenadering met name in de examendomeinen E, F en G zichtbaar gemaakt. In de domeinen B, C en D wordt de focus gelegd op de robuuste vakconcepten, die ook na het behalen van hun vo-diploma voor een groot aantal leerlingen tot hun body of knowledge blijven behoren. Ook voor vervolgopleidingen is daarmee, en door de specificatie in de syllabus, helder welke kennis leerlingen na hun havo- of vwo-onderwijs hebben verworven en waar de vervolgopleidingen bij kunnen aansluiten.

De contexten in de domeinen E-F-G maken dat leerlingen de chemische concepten in een aantal concrete contextsituaties hebben leren gebruiken en daarover hebben gerapporteerd en geoordeeld. Dat draagt bij aan de scientific knowledge die voor leerlingen die niet in een b├Ęta-opleiding verder gaan toch erg gewenst is.