Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Subdomein D4 havo: Molecular modelling

21-9-2015

Eindterm

De kandidaat kan bij een onderzoek- of een ontwerpopdracht elementen van 'molecular modelling' gebruiken.

Mogelijke uitwerking(en) in lesactiviteiten

 • covalente binding;
 • nieuwe materialen licht en sterk;
 • brandwerende luiers ontwerp brandwerend materiaal.

  Daarbij gaat het niet om de materiaaleigenschap op zich, maar om het kunnen manipuleren van eigenschappen door gebruik te maken van bekende structuur/eigenschapsrelaties, zie ook het vaardigheidsdomein A12.

Informatiebronnen

Modules nieuwe scheikunde:

 • Nobelprijs;
 • brandwerende luiers;
 • scooter van de 21e eeuw;
 • publicatie SLO Van A tot Z, modelling software voor nieuwe scheikunde via www.nieuwescheikunde.nl naar publicaties.

Relatie andere subdomeinen

B4: Bindingen, structuren en eigenschappen

B5: Macroscopische eigenschappen

C6: Reactiekinetiek