Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Domein C havo: Kennis van chemische processen en kringlopen

28-8-2015

De subdomeinen C1 t/m C3 en C6 t/m C8 worden getoetst in het centraal examen en kunnen door de school ook worden getoetst in het schoolexamen.

Voor deze subdomeinen worden geen suggesties voor mogelijke uitwerkingen gedaan.

Voor subdomeinen C4 en C5 wel (zie Lees meer).

‚Äč