Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Domein B havo: Kennis van stoffen en materialen

28-8-2015

De subdomeinen B1 t/m B5 worden getoetst in het centraal examen en kunnen door de school ook worden getoetst in het schoolexamen (SE).

Bij deze B-subdomeinen worden geen suggesties gedaan voor mogelijke uitwerkingen.