Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Natuurwetenschappelijke vaardigheden

6-8-2015

In dit deel van domein A vaardigheden, A5 t/m A9, staan de natuurwetenschappelijke vaardigheden die ook bij biologie, natuurkunde en NLT zijn opgenomen:

A5 Onderzoeken

A6 Ontwerpen

A7 Modelvorming

A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium en

A​9 Waarderen en oordelen

Let wel: ook hier zijn onderdelen/ specificaties cursief weergeven die niet op het CE worden getoetst.