Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Chemische vakvaardigheden

6-8-2015

Deze vaardigheden zijn specifiek voor scheikunde:

A10 Gebruiken (vwo toepassen) van chemische concepten

A11 Redeneren in termen van context-concept

A12 Redeneren in termen van structuureigenschappen

A13 Redeneren over systemen, verandering en energie

A14 Redeneren in termen van duurzaamheid

A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis​