Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene vaardigheden

6-8-2015

Voor een aantal vaardigheden (A1 t/m A4) geldt dat zij gedeeltelijk bestaan uit onderdelen die niet op het centraal examen getoetst zullen worden. Omwille van de volledigheid, zijn deze onderdelen wel in de specificatie opgenomen, maar zoals ook in de syllabus cursief afgedrukt/weergegeven. De betreffende cursief weergegeven specificaties gelden dus niet voor het centraal examen. Ondanks dat deze profielvaardigheden in grote lijnen voor alle b├Ętavakken gelijk zijn, is er op het niveau van de specificatie wel degelijk verschil.