Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Domein A Vaardigheden

6-8-2015

De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Subdomeinen A1 t/m A4: Algemene vaardigheden  profiel overstijgend niveau;
  2. Subdomeinen A5 t/m A9: Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden  bètaprofielniveau;
  3. Subdomeinen A10 t/m A15: Chemische vakvaardigheden.