Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Toetsen in het schoolexamen

16-2-2016

In dit hoofdstuk worden suggesties gedaan voor de invulling van het schoolexamen​​​​, zowel wat de leerstof als de toetsing betreft.

U treft het volgende aan:

  • uitwerking van de eindtermen van het schoolexamen, met omschrijving van de doelen, contexten, deelconcepten en suggesties voor lesmateriaal en toetsing;
  • onderdelen naar keuze van de school: u kunt de stof voor het SE uitbreiden met eigen keuzes;
  • criteria, tips en voorbeelden voor het maken van schoolexamens;
  • een checklist voor de kwaliteit van het schoolexamen en de uitkomsten van een enquête onder biologiedocenten.