Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Toetsanalyse

18-9-2015

Het nabespreken en analyseren van toetsen lijkt nuttig, maar het rendement en leereffect valt nogal eens tegen. Veel leerlingen letten wel goed op om te kijken of ze het juiste aantal punten hebben gehaald, maar hebben nauwelijks aandacht voor de inhoud. Terwijl juist hiervan veel geleerd kan worden over zaken die niet goed gaan of gingen.

Ook hieraan is door de pilotgroep aandacht besteed. Er zijn twee analyseformulieren ontwikkeld, die bij de analyse van toetsen in de klas gebruikt kunnen worden.

Voor voorbeelden van twee zeer bruikbare toetsanalyseformulieren zie download.

Een andere aanpak in plaats van de (gewone) toetsanalyse is de volgende:

 • Deel de uitwerkingen van de leerlingen zelf in twee gelijke hoeveelheden door onvoldoendes en voldoendes te scheiden.
 • Maak (het liefst willekeurig) koppels van twee leerlingen, één met een voldoende en één met een onvoldoende, en zet ze bij elkaar.
 • Geef ze hun eigen werk, de toets zelf, één keer de uitwerking met normering en twee toetsanalyseformulieren.
 • Laat de leerlingen samen hun formulieren invullen waarbij de betere leerling de andere kan helpen.
 • Controleer tijdens maar zeker aan het eind van de les of ze voldoende items hebben ingevuld. Er is uiteraard verschil.
 • Stimuleer ze dit thuis nog eens na te kijken, eventueel verder aan te vullen en te gebruiken bij de voorbereiding van de volgende toets.
 • Gebruik deze aanpak niet te vaak, want dan ontstaat een niet bedoelde routine. Maar twee of drie keer per jaar is redelijk.