Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Het schoolexamenprogramma

16-7-2015

In het examenprogramma van uw vak is beschreven welke stof in het Centraal Examen wordt getoetst en welke domeinen in het schoolexamenprogramma getoetst moeten worden. Daarnaast mag u als docent ook centraal examenstof in het schoolexamen toetsen en mag u of uw school besluiten schooleigen onderwerpen in het schoolexamenprogramma op te nemen.

Ook mag uw vaksectie zelf bepalen hoe vakonderdelen worden getoetst en hoe zwaar de resultaten van afzonderlijke toetsen meewegen bij de berekening van het schoolexamencijfer.

Checklist inrichting schoolexamenprogramma
Om te weten of u bij de inrichting van uw schoolexamenprogramma met alles rekening heeft gehouden, ontwikkelde SLO de checklist inrichting schoolexamenprogramma. De checklist leidt u stapsgewijs langs alle punten waarmee u bij de inrichting van het schoolexamenprogramma rekening moet houden. Deze checklist kan u ook helpen bij de verantwoording van de keuzes die u gemaakt heeft.