Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Leren redeneren met SPA+

15-5-2017

​De Systematische Probleem Aanpak Plus is een methode die leerlingen kunnen gebruiken bij het beantwoorden van 'leg uit'-, 'verklaar-' en 'beredeneer'-opgaven in boeken, toetsen en examens. Hij is gebaseerd op een eenvoudig schema van een redenering met drie componenten: data, verbinding en conclusie.


De methode voert in zes stappen van een opgave naar een volledige redenering. Voor een verdere toelichting zie de link hiernaast.

Materiaal

U kunt in de kolom aan de rechterkant leerlingmateriaal, formulier en docentenhandleiding downloaden van het meest recente concept van de methode. De methode wordt momenteel uitgeprobeerd en zal op basis van de ervaringen wellicht nog aangepast worden.

Ook voor natuurkunde en biologie

Het materiaal van de SPA+ is ook in versies voor natuurkunde en biologie gemaakt. In de handreikingen voor die vakken kunt u die versies vinden.