Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Leren redeneren met SPA+

30-4-2018

​De Systematische Probleem Aanpak Plus is een methode die leerlingen kunnen gebruiken bij het beantwoorden van 'leg uit'-, 'verklaar-' en 'beredeneer'-opgaven in boeken, toetsen en examens. Hij is gebaseerd op een eenvoudig schema van een redenering met drie componenten: data, verbinding en conclusie.


De methode voert in zes stappen van een opgave naar een volledige redenering. Voor een verdere toelichting zie de link hiernaast.

Materiaal​​

U kunt in de kolom aan de rechterkant leerlingenmateriaal, formulier en docentenhandleiding downloaden van​ de methode.

Ook voor natuurkunde en biologie

Het materiaal van de SPA+ is ook in versies voor natuurkunde en biologie gemaakt. In de handreikingen voor die vakken kunt u die versies vinden.