Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Kwaliteit van het schoolexamen

16-7-2015

Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen scheikunde. Op deze pagina’s vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de schoolexamentoetsen op uw school in kaart te brengen en zo nodig te verbeteren.

Op de pagina Het schoolexamenprogramma vindt u de resultaten van een enquête die SLO uit heeft gevoerd naar de inrichting van schoolexamens. De uitkomsten kunt u gebruiken bij de evaluatie van uw eigen schoolexamenprogramma. Daar vindt u een link naar een checklist waarmee u kunt controleren of u bij de inrichting van uw schoolexamenprogramma met alles rekening hebt gehouden.

Op de pagina's Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten vind u informatie over de toetsing van schoolexamenonderdelen bij het vak scheikunde. Deze informatie is de opbrengst van het werk dat in het project 'Kwaliteitsborging schoolexamens' van SLO is verricht door een groep scheikundedocenten onder leiding van SLO.