Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Inrichting van het PTA

16-7-2015

In het PTA zijn ten minste de volgende onderdelen opgenomen:

 • alle onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen worden getoetst;
 • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 • de wijze van examinering (mondeling, schriftelijk, praktisch) van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
 • de mogelijkheden tot herkansing van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
 • de weging van de verschillende onderdelen van het schoolexamen;
 • het herexamen van het schoolexamen.

In het examenprogramma is de formulering als volgt:

havo

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

 • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten
  • de subdomeinen C4, C5, D2, D4, E2, E3, F2, F4 , F5, G3, G4 en G5;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

vwo

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

 • de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft, te weten
  • de subdomeinen C 7 t/m C10, D2, D4, E3 t/m E5, F4, f5, G4 en G5;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

Er is dus de mogelijkheid voor de school om eigen onderdelen toe te voegen aan het programma en deze op te nemen in het schoolexamen. Deze onderdelen mogen zelfs van leerling tot leerling verschillen.