Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Verdeling CE/SE

28-8-2015

Het examenprogramma voor havo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen:

Domein

Subdomein

in CE

moet

in SE

mag

in SE

AVaardighedenA1Informatievaardigheden gebruikenXX 
A2CommunicerenXX 
A3Reflecteren op lerenXX 
A4Studie en beroepXX 
A5OnderzoekenXX 
A6OntwerpenXX 
A7ModelvormingXX 
A8Natuurwetenschappelijk instrumentariumXX 
A9Waarderen en oordelenXX 
A10Gebruiken van chemische conceptenXX 
A11Redeneren in termen van context-conceptXX 
A12Redeneren in termen van structuureigenschappenXX 
A13Redeneren over systemen, verandering en energieXX 
A14Redeneren in termen van duurzaamheidXX 
A15Redeneren over ontwikkelen van chemische kennisXX 
BKennis van stoffen en materialenB1DeeltjesmodellenX X
B2Eigenschappen en modellenX X
B3Bindingen en eigenschappenX X
B4Bindingen, structuren en eigenschappenX X
B5Macroscopische eigenschappenX X
CKennis van chemische processen en kringlopenC1Chemische processenX X
C2Chemisch rekenenX X
C3EnergieberekeningenX X
C4Chemisch evenwicht X 
C5Technologische aspecten X 
C6ReactiekinetiekX X
C7Behoudswetten en kringlopenX X
C8Classificatie van reactiesX X
DOntwerpen en experimenten in de chemieD1Chemische vakmethodesX X
D2Veiligheid X 
D3Chemische procesontwerpenX X
D4Molecular modelling X 
EInnovatieve ontwikkelingen in de chemieE1Kenmerken van innovatieve processenX X
E2Duurzaamheid X 
E3Innovatieve processen X 
FProcessen in de chemische industrieF1Industriële processenX X
F2Procestechnologie en duurzaamheid X 
F3EnergieomzettingenX X
F4Risico en veiligheid X 
F5Kwaliteit en gezondheid X 
GMaatschappij en chemische technologieG1Chemie van het levenX X
G2MilieueisenX X
G3Duurzame chemische technologie X 
G4Groene chemie X 
G5Ketenanalyse X 

Het examenprogramma voor vwo bestaat uit de volgende domeinen en subdomeinen:

Domein

Subdomein

in CE

moet

in SE

mag

in SE

AVaardighedenA1Informatievaardigheden gebruikenXX 
A2CommunicerenXX 
A3Reflecteren op lerenXX 
A4Studie en beroepXX 
A5OnderzoekenXX 
A6OntwerpenXX 
A7ModelvormingXX 
A8Natuurwetenschappelijk instrumentariumXX 
A9Waarderen en oordelenXX 
A10Toepassen van chemische conceptenXX 
A11Redeneren in termen van context-conceptXX 
A12Redeneren in termen van structuureigenschappenXX 
A13Redeneren over systemen, verandering en energieXX 
A14Redeneren in termen van duurzaamheidXX 
A15Redeneren over ontwikkelen van chemische kennisXX 
BStoffen en materialen in de chemieB1DeeltjesmodellenX X
B2Eigenschappen en modellenX X
B3Bindingen en eigenschappenX X
B4Bindingen, structuren en eigenschappenX X
CChemische processen en behoudswettenC1Chemische processenX X
C2Chemisch rekenenX X
C3Behoudswetten en kringlopenX X
C4ReactiekinetiekX X
C5Chemisch evenwichtX X
C6EnergieberekeningenX X
C7Classificatie van reacties X 
C8Technologische aspecten X 
C9Kwaliteit van energie X 
C10Activeringsenergie X 
DOntwikkelen van chemische kennisD1Chemische vakmethodesX X
D2Veiligheid X 
D3Chemische syntheseX X
D4Molecular modelling X 
EInnovatie en chemisch onderzoekE1Chemisch onderzoekX X
E2Selectiviteit en specificiteitX X
E3Duurzaamheid X 
E4Nieuwe materialen X 
E5Onderzoek en ontwerp X 
FIndustriële (chemische) processenF1Industriële processenX X
F2Groene chemieX X
F3EnergieomzettingenX X
F4Risico en veiligheid X 
F5Duurzame productieprocessen X 
GMaatschappij, chemie en technologieG1Chemie van het levenX X
G2MilieueffectrapportageX X
G3Energie en industrieX X
G4Milieueisen X 
G5Bedrijfsprocessen X 

 

Er is zowel bij havo als vwo sprake van een driedeling: A: Vaardigheden, B t/m D: basis concepten en E t/m G: basis contexten.