Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Websites

23-10-2015

Startpagina scheikunde

www.chemie.startpagina.nl

Salters Advanced Physics Project

England is a context-led  course placing students' learning in the environment and in situations in which physics is met in real life

www.york.ac.uk/chemistry/schools

Technologie & Samenleving

http://www.techniek12plus.nl
Technologie & Duurzaamheidhttp://www.techniek12plus.nl
Techniek 15+, ontwerpopdrachten scheikundewww.techniek15plus.nl

Stichting C3​

www.c3.nl

American Chemistry Society

www.chemistry.org
Royal Society of a Chemistry

www.rsc.org

CLEAPSE (Consortium of Local Education Authorities for the Provision of Science Equipment).

http://www.cleapss.org.uk
Platform Bèta/Techniek, Er wordt gestreefd naar aantrekkelijk en eigentijds onderwijs in bèta en techniek en aantrekkelijke banen in het bèta/techniek domeinhttp://www.deltapunt.nl/
Jet-Net, Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs, intermediaire organisaties en de ministeries van OCW en EZhttp://www.jet-net.nl
Verzameling artikelen over scheikunde van Science in school

www.scienceinschool.org/

NVON, Nederlandse Vereniging voor het

Onderwijs in de Natuurwetenschappen

http://www.nvon.nl
Kennislink, wetenschappelijke informatie toegankelijk voor scholierenwww.kennislink.nl
Publicaties over Nieuwe Scheikunde, lesmodules

www.nieuwescheikunde.nl

www.scheikundeinbedrijf.nl

http://ocw.tudelft.nl/high-school/de-delftse-leerlijn-voor-scheikunde/course-home/

www.betanova.nl

Syllabi van diverse vakkenwww.cvte.nl
Toetsopdrachten en praktische opdrachten uit de actualiteitwww.chemieaktueel.nl