Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Onderzoek & ontwerpen

7-8-2015

U kunt de vaardigheden waarover leerlingen dienen te beschikken aanbieden in een apart vak. Onder andere op het Marianum in Groenlo ​wordt dit vak vanaf 2006 in de profielen NT&G aangeboden in het kader van 'onderwijs in vaardigheden richting het profielwerkstuk'. De vaardigheden worden hierbij apart aangeleerd door gerichte opdrachten voor bijvoorbeeld het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een werkplan, variabelen, nauwkeurigheid, significantie en validiteit. Dit alles komt de kwaliteit van het profielwerkstuk zeker ten goede. Het Marianum is in schooljaar 2015-2016 bezig ook voor leerlingen van de profielen EM&CM dit vak te ontwikkelen.

In het kader hiervan is een gezamenlijk onderzoekswoordenboekje ontworpen dat u hiernaast kunt downloaden. Ook een aantal opdrachten om bovengenoemde vaardigheden aan te leren, zijn als download verkrijgbaar. Deze opdrachten zijn geschikt om onderzoekvaardigheden ​in kleine stukjes te laten oefenen. De opdrachten zijn steeds afkomstig uit diverse vakken en specifiek voor 4hv. Er zijn aparte opdrachten voor:

  • onderzoeksvraag en hypothese;
  • variabelen;
  • bronnen en werkplan opstellen.

Ook is er een PTA en een onderdeel informatievaardigheden toegevoegd.

Dit materiaal is afkomstig van Marianum, Groenlo. Een volgend deel is in ontwikkeling omdat tezijnertijd ook de profielen EM&CM worden ingevoegd en gepubliceerd.