Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Afstemming scheikunde-natuurkunde

29-5-2015
Gemeenschappelijk onderwerpWat doet scheikunde/ wat natuurkunde?Analoog of na elkaar opbouwendIdeeën voor samenhang
Atoombouw/ materie

Scheikunde gaat veel dieper op verschil, atomen, moleculen en ionen in

Natuurkunde noemt (te) veel moleculen

Analoog, maar nauwkeuriger woordgebruik nodigSamen met biologie: gevaarlijke stoffen, dosis, straling, mutatie, eiwitten etc.
ElektriciteitScheikunde kijkt in een batterij naar overgang chemische energie naar elektrische energie en Natuurkunde kijkt naar het proces buiten de batterij. Gaat verder in op de bewegende deeltjes, bewegende lading.Opbouwend of kan ook naast elkaar, ook hier moet duidelijkheid komen in onderlinge terminologie: vermogen, capaciteit van een batterij, potentiaal vs spanning, etc.Thema over batterijen bijvoorbeeld practica om potentiaalverschil chemisch te laten beïnvloeden en wat het effect is op buiten de batterij,
Reactiesnelheid/ snelheid (mechanica)

Scheikunde: botsende deeltjes model, reactiesnelheid daalt bij gekozen systeem s = ∆n/ ∆t,

Natuurkunde: s= ∆s/ ∆t, versnelling etc,

Analogie laten zien en elkaar aanvullend,Niet nodig
Energie

Scheikunde: reactie-energie,

exotherm→ negatief

endotherm→ positief

Natuurkunde: wet van behoud, kernenergie, arbeid, licht, etc.

samen: Q= m.c. ∆T

Analoog, gebruik maken van dezelfde begrippen.

Term bindingsenergie in de twee vakken zijn verschillende begrippen!

Straling, massa-, absorptie-, UV-, IR-spectrometrie