Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Afstemming scheikunde-ANW/Wetenschapsoriëntatie

15-7-2015

Per 1 augustus 2015 is ANW niet langer voor alle leerlingen verplicht.​ De inhoud van het ANW-programma heeft overlap met enkele subdomeinen. Het betreft uit Domein A: 'Vaardigheden' de volgende subdomeinen:

 • Subdomein A1: Taalvaardigheden;
 • Subdomein A3: Informatievaardigheden;
 • Subdomein A5: Ontwerpvaardigheden;
 • Subdomein A6: Onderzoeksvaardigheden;
 • Subdomein A7: Maatschappij, studie en beroep.

Bij ANW biedt het kerndomein 'Domein B: Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek' brede mogelijkheden om in te zoomen op historische, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en technologie onder andere:

 • ontwikkeling van biomedische toepassingen, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend;
 • ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu;
 • historische ontwikkeling van het wereldbeeld in het perspectief van de periode.

Sommige scholen kiezen er voor om ANW te blijven aanbieden. De scheikundige contexten kunnen binnen ANW worden uitgewerkt. Hiermee kan voor leerlingen uit de natuurprofielen een overlap met het scheikundeprogramma worden voorkomen.

Sommige scholen kiezen ervoor om meer aandacht te schenken aan de wetenschappelijke toerusting van de vwo-leerling. Hiervoor zijn verschillende 'arrangementen' ontwikkeld binnen 'Wetenschapsoriëntatie' waar binnen verschillende vakken gewerkt wordt aan academische vaardigheden en wetenschapsfilosofie. SLO heeft deze arrangementen uitgewerkt en gepubliceerd op een site (zie http://wetenschapsorientatie.slo.nl/ ).

Vanaf 2007 zijn de eindtermen ANW domein B voor havo identiek opgenomen in het vak natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij elk van de drie vakken is er 40 slu gereserveerd. Uiteraard dienen de drie vakken de vakinhoud en de wijze van behandeling en toetsing op elkaar af te stemmen. Het is voor de hand liggend dat elk van de drie vakken de ANW-stof zal integreren in de kennisgebieden van het eigen vak. ​