Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Kwaliteit van het schoolexamen

26-4-2016

Vmbo-scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden. Op deze website staat generieke informatie die kan helpen bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens.