Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Nadruk op oriënteren

19-5-2016

Als de school de nadruk wil leggen op een oriënterend  onderwijsprogramma, dan zullen de programma's bestaan uit een profiel met profieloverstijgende keuzevakken. De school moet keuzes maken over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan moet passen in het keuzeproces van de leerling.

De leerling die nog niet weet wat hij wil, zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een techniek-breed school (school die destijds het programma techniek-breed aanbood) wil vanuit haar visie een oriënterend programma aanbieden. De school laat de leerlingen oriënteren door middel van een aantal technische, profieloverstijgende keuzevakken. Na een oriënterende fase (bijvoorbeeld leerjaar 3), waarin de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen, kiezen de leerlingen het profielvak.

Er zijn ook scholen die de leerlingen, ter oriëntatie, eerst van alle profielvakken die de school aanbiedt een keuzevak of profielmodule laat doorlopen in een carrousel. Daarna kiest de leerling het gewenste profielvak.