Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Het ontstaan van het profiel PIE

19-5-2016

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak PIE en de bijbehorende keuzevakken is het volgende fragment uit het verantwoordingsdocument van de SVC Techniek:

Onze arbeidsmarkt is veel dynamischer dan vijftig jaar geleden. Het aantal eenduidige beroepen waarbij men direct begrijpt wat het beroep inhoudt en betekent, vermindert snel. De metaalbewerker, de elektricien en de loodgieter zijn multifunctionele beroepen geworden die bestaan uit vele, snel veranderende functies en specialisaties. Mensen werken bovendien niet meer hun hele leven voor één werkgever in één en dezelfde baan. De mobiliteit neemt toe en mensen veranderen frequenter van functie. Dat komt grotendeels door technologische ontwikkelingen die het werk zijn van technici.

De toekomst vraagt om een medewerker die deze veranderingen niet passief ondergaat, maar die zich er comfortabel bij voelt en die hier zijn uitdaging uit haalt.


De transitie van de onderliggende afdelingsprogramma's elektrotechniek, metaaltechniek en installatietechniek naar een profielvak PIE met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) geeft in een syllabus een toelichting op het examenprogramma van het profielvak. In de syllabus van het profielvak PIE zijn de eindtermen geconcretiseerd. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen kan de syllabus verdere informatie over het centraal examen bevatten, bijvoorbeeld over de specificaties van examenstof en begrippenlijsten.