Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Algemene informatie

3-6-2016

In de algemene informatie wordt het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

Klik hier voor de algemene informatie​.

Contactpersoon