Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Vaardigheden in samenhang

1-7-2016
​NE/V/3 Vaardigheden in samenhang​bb​kb​gl/tl
De kandidaat kan de vaardigheden uit de exameneenheid in samenhang toepassen.​X


Verplicht in schoolexamen

Deze exameneenheid dient getoetst te worden in het Schoolexamen, maar geldt alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Vaardigheden in samenhang

Bij praktische opdrachten, het sectorwerkstuk maar ook bijvoorbeeld bij het lezen en schrijven van en praten over fictie is er sprake van samenhang in vaardigheden. Wel is het goed om, bij de beoordeling van vaardigheden die in samenhang aan bod komen, de toetsdoelen zorgvuldig te formuleren en daarvoor duidelijke criteria op te stellen.