Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Toetsmatrijs spreken

16-6-2016

U kunt de invulbare toetsmatrijs downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen voor spreken en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast. 
 

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder leest u hoe u toetsdoelen bij spreken kunt uitwerken in concrete examenopdrachten.

ToetsdoelenVoorbeeldopdrachten schoolexamen
De leerling kan in een presentatie informatie geven, informatie vragen, overtuigen, een mening geven, tot handelen aanzetten.
  • ​Een presentatie, Pecha Kucha of een pitch houden over een persoonlijke belevenis, een opleiding, stage of werkervaring, boek of film. Dit kan live, met of zonder PowerPoint, Prezi etc., of in een gemonteerde opname/animatie.
  • Medeleerlingen of collega's uitleg en opdrachten geven.
De leerling kan bij een presentatie rekening houden met verschillende soorten publiek en verschillende taalvarianten.*
  • Een presentatie geven of een pitch of Pecha Kucha houden, met of zonder PowerPoint, Prezi etc. voor publiek met verschillende achtergronden en verschillend taalgebruik.**

*   Taalvarianten: dialecten, groepstalen, talen van allochtone en andere minderheden, Nederlands als standaardtaal.
**  Rekening houden met publiek (directe omgeving, instanties, publiek met een hogere status) in taalgebruik: woordkeus,
     intonatie, tempo, articulatie, houding.