Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Toetsmatrijs gesprekken voeren

16-6-2016

U kunt de invulbare toetsmatrijs voor gesprekken voeren downloaden in het rechtermenu. In de toetsmatrijs concretiseert u de toetsdoelen luister- en kijkvaardigheid en legt u de weging van elk toetsdoel (aantal opgaven/totaal aantal opgaven) vast. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden.

 

Voorbeeldmatige uitwerking toetsdoelen

Hieronder leest u hoe u toetsdoelen voor gesprekken voeren kunt uitwerken in concrete examenopdrachten.

ToetsdoelenVoorbeeldopdrachten schoolexamen
De leerling kan in een gesprek informatie geven, informatie vragen, overtuigen, een mening geven, tot handelen aanzetten.
 • Informatie vragen bij instanties over een stage, een opleiding, een vacature, live, per telefoon, via een videoconferentie of skype.
 • Een interview afnemen over werksituaties, opleidingen, beroepskeuze.
 • Medeleerlingen of collega's uitleg en opdrachten geven.
De leerling kan in een gesprek rekening houden met verschillende soorten publiek (directe omgeving, instanties, publiek met een hogere status) en verschillende taalvarianten (dialecten, groepstalen, talen van allochtone en andere minderheden, Nederlands als standaardtaal).
 • Een gesprek voeren met een leidinggevende, klant/cliënt of een collega.
 • Deelnemen aan een werkoverleg of vergadering.
De leerling kan in een discussie een mening geven en overtuigen.
 • Deelnemen aan een kring- of klassengesprek, werkoverleg, discussie of debat in het kader van een thema, project, het sectorwerkstuk of beroepskeuze.
De leerling kan in gesprekken het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten.
 • Deelnemen aan een kring- of klassengesprek, werkoverleg, discussie of debat in het kader van een thema, project, het sectorwerkstuk of beroepskeuze.