Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Opdrachten gespreksvaardigheid

21-6-2016

Niveaudifferentiatie in opdrachten

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is het wenselijk in de opdrachten een grotere mate van sturing op te nemen met betrekking tot doel, publiek, vorm en inhoud van de te produceren gesproken teksten dan voor de gemengde en theoretische leerwegen.

Opdrachten formuleren gericht op inzet strategie├źn

Omdat leerlingen ook (compenserende) strategie├źn moeten kunnen inzetten ten behoeve van de spreek- en gespreksvaardigheid, is het noodzakelijk daar bij de ontwikkeling van de schoolexamenopdrachten al rekening mee te houden. Daarbij gaat het om hoe leerlingen zich voorbereiden, informatie verwerven, verwerken en verstrekken en reflecteren op hun eigen deelname.    

Voorbeelden van opdrachten spreken en gesprekken voeren

Via het rechtermenu kunt u navigeren naar voorbeelden van opdrachten voor spreken en voor gesprekken voeren.